מצב האבקות - תרגול מעבר האבקות בקרב

סרטון הדרכה במאגר המידע של אקבן מראה דגשים מאימוני השבוע שעבר בדוג'ו המושבה הגרמנית בירושלים.