מכות בסיסיות של נינג'יטסו, צפייה ישירה

יש פעמים שעבודת יריב האימונים חשובה כמו ביצוע הטכניקה. בשבוע שעבר צילמנו את אפליקציית האייפון הראשונה של אקבן. חלק מהטכניקות המצולמות חייבו רמה גבוהה של מיומנות בספיגת מכות ונפילות. הרמה הגבוהה במיוחד של החגורות השחורות נדב דיין, שמוליק בר קנא, רעם ואור צ. הייתה הכרחית בצילום של מכות היכולות להסב נזק לאדם לא מיומן.

וידאו של מכות היד הבסיסיות בנינג'יטסו