ציטוט של סופ"ש - לורד נורתבורן

יעילות מכנית היא מצוינת - טובה, אבל החיים יכולים להיות קורבן שלה. יעילות מכנית היא האידאל של החומרנות, אבל אם היא אינה כפופה לרוח, היא עלולה לקחת פיקוד ולהרוס את הרוח. בחיים, למרות שלא במכניקה, הדברים של הרוח נוכחים יותר מאשר הדברים של החומר. הם כוללים דת, שירה ואת כל האומנויות. הם נקודת ההתחלה של אותה התנהלות היכולה להפוך את חייו של אדם לטובים יותר. עניינה העיקרי של עבודת האדמה הוא החיים, ואם האלמנט החומרי שבה מתעמת עם הרוח, הרוח היא שצריכה לפקוד, או שהחשוב מכל יאבד... חקלאות וחוואות צריכות להיות בצידה של הרוחניות, השירה והאומנויות, בכל זמן שיש בו עימות כזה. לורד נורתבורן Look to the Land