כל טכניקות הלחימה של שיטת הסמוראים בוידאו

תורגמו לעברית, באנציקלופדיה של בית הספר ללחימה של אקבן כל טכניקות החרב היפנית, הנגינטה ומקל הקרב של בית הספר ללחימה של מקדש קטורי. הטכניקות נמצאות בערך טנשין שודן קטורי שינטו ריו. דף טכניקה נראה כך קאטת שליפה של חרב חדה.