כל הקאטות, עמידות המוצא ותנועת הלחימה של התחלת אימון באקבן

סוף סוף הצלחתי, בעזרת אבינועם שרון שצילם ורן לב ארי שיצר את המוזיקה, לתעד את הקאטות של תחילת האימון. קאטות אלו מתמצתות בתוכן את הגישה הקרבית של כל עמידה ועמידה ומאפשרות חזרה יומית על הבסיס הקרבי המגוון של אומנות הלחימה שלנו, נינג'יטסו.

וידאו של הקאטות ועמידות הנינג'יטסו של התחלת אימון