כל הכבוד, שני וותיקי אקבן סיימו את האולטרה מרתון

שניים מוותיקי אקבן סיימו, אפילו בזמן טוב, את אולטרה מרתון מגידו שהתקיים ביום שישי. הם רצו 60 ק"מ בחום כבד.