יום שני בדוג'ו רמה"ש - מכות כוח

בנוסף לאימון הרגיל של תחילת שנה שנועד לחדד את הבלימות, יכולת הנפילה והגלגול נעבור על מכות בסיסיות בנינג'יטסו ונשפר טכניקות למכה חזקה יותר.

וידאו - כיצד לשפר את מכת הצקי בנינג'יטסו?

רמת השרון נינ��'יטסו - אקבן