יום רביעי בדוג'ו ירושלים - קומבו יולי 2.4

היום בגן הוורדים, בשעה 18:00, נתקדם לקומבינציות הטלות בדרגת מורכבות בינונית. נעבוד על מעברים בין בריח להטלת טאי אוטושי ונסיים בשתי קומבינציות נוספות של בעיטות ומכות יד.

וידאו של בריח מרפק בנינג'יטסו

ירושלים - אקבן