יום רביעי בדוג'ו ירושלים - הכנה לבחינות

באימון מתחילים נעבוד ונחזור על נקודות חשובות בדרך לבחינות דרגה שיתחילו בשבוע הבא. באימון ותיקים נעמיק ונראה כיוו��ים קרביים יותר של החומר של החודש האחרון. את האימון נבצע עם כפפות איגרוף מלאות.

מוטו גטה של ג'ומונג'י נו קמאה

ירושלים - אקבן