יום רביעי בדוג'ו ירושלים - הכנה לבחינות

באימון מתחילים נעבוד ונחזור על נקודות חשובות בדרך לבחינות דרגה שיתחילו בשבוע הבא. באימון ותיקים נעמיק ונראה כיוונים קרביים יותר של החומר של החודש האחרון. את האימון נבצע עם כפפות איגרוף מלאות.

מוטו גטה של ג'ומונג'י נו קמאה

ירושלים - אקבן