יום רביעי בדוג'ו ירושלים - בריחים והטלות

היום, גם באימון הראשון המתחיל בשעה 18:30 וגם באימון השני המתחיל בשעה 20:00, נתאמן ונחזור על הקשר בין הטלות נינג'יטסו לבריחים בנינג'יטסו.

וידאו של בריח הנובע מהתנגדות להטלה בנינג'יטסו

ירושלים- אקבן