יום רביעי בדוג'ו ירושלים - בליץ, יום #5

אנו מתחילים, כרגיל באוגוסט, בשעה 18:00 בגן הורדים ונבצע קרבות עד שעה 20:00.

תגובה לגיליוטינה, ניתוח קרבות נינג'יטסו 3#

נינג'יטסו ירושלים - אקבן