יום רביעי בדוג'ו ירושלים

ירושלים, אנו מתחילים את אימון המתחילים בשעה 18:30 עד שעה 20:00. האימון השני יתחיל בשעה 20:00 ויסתיים בשעה 21:30.

מערכת שעות של נינג'יטסו ירושלים