יום עצמאות שמח

יום עצמאות שמח, מאחלים ותיקי אקבן. להתראות ביום רביעי וחמישי.  Golani Brigade Image CC BY-NC 2.0 IDF Flickr https://www.flickr.com/photos/idfonline