יום כיפור

וותיקי אקבן ואני מאחלים צום מועיל וגמר חתימה טובה.