יום חמישי בדוג'ו תל אביב - קומבו קרבי

אנו ממשיכים עם קומבו ספציפיים לתזמון השני מתוך גיוקו ריו.

וידאו של סקנגרה קטה גיוקו ריו