יום חמישי בדוג'ו תל אביב - מרפקים בתחום הפנימי

אנו מרחיבים את העבודה של 'שניים על אחד' ומוסיפים לכניסה למצב גם מרפקים בתחום הפנימי. ממצב זה נעבוד לחילופין עם הטלות טני אוטושי וטווארה גאשי.

וידאו של עבודה בתחום הפנימי

נינג'יטסו תל אביב - אקבן