יום חמישי בדוג'ו תל אביב - מעברים מהירים בין הטלות לבריחים

נמשיך לתרגל מעברים מהירים בין בריחי יד והטלות. נעמיק ונלמד עוד הטלה לחימה נוספת ונסיים את האימון בתרגול אגרסיבי של רצפים של מכות נינג'יטסו.

נינג'יטסו תל אביב - אקבן