יום חמישי בדוג'ו תל אביב - יוקו סוטמי, קומבו יולי 3.5

נמשיך את החזרות והאימונים על טכניקות הקרבה והיום יוקו סוטמי.

וידאו של יוקו סוטמי

תל אביב נינג'יטסו - אקבן