יום חמישי בדוג'ו תל אביב - בליץ, יום #2

נלך מכות עד שנתעייף.

וידאו של בליץ 2011

דוג'ו תל אביב - אקבן