יום ה' בדוג'ו תל אביב - מכות, ומעט קרקע

נמשיך היום עם קומבינציות של מכות יד ורגל ונעבור על מעט טכניקות קרקע רלוונטיות לחודש הבליץ המתקרב.

טוריאנדו פס גארד - מתוך אקבן ויקי

תל אביב נינג'יטסו - אקבן