יום ד' בדוג'ו ירושלים - בחינות והטלות באימון ראשון, הטלות מתקדמות בשני

נשלים בחינות בחלק קטן מהאימון הראשון ואחר כך נעבוד על הטלות, שינוי כיוון וגובה בכניסות בשני האימונים.

וידאו של מורוטה סיאואה נגה

ירושלים - אקבן