יום ד' בדוג'ו ירושלים - או אוצ'י גרי - קומבו יולי 3.4

כרגיל בחודשי הקיץ נתחיל את האימון בשעה 18:00 בגן הורדים ונעבוד על שתי הטלות רגליים, אוצ'י מטה ואו אוצ'י גרי.

הטלת אוצ'י מטה בנינג'יטסו

 ירושלים - אקבן