יום ג' בדוג'ו תל אביב - 30.10.2012 - חזרה לדוג'ו הישן

ביום חמישי, במבצע משולב, שלא לומר משולהב. העברנו בסערה בשעה פלוס את הציוד בחזרה לדוג'ו תל אביב הישן, ברחוב הירקון 294. למה? ככה. נתחיל את האימון בשעה 18:00 כרגיל, עם קאטות נוספות מרובד הבסיס של פודו ריו. באימון השני נעבור על 12 מכות בליסטיות עם מקל קצר וגם על קאטה שביעית של פודו ריו.

יציאת מצרים - מעבר דוג'ו בסערה

יציאת מצרים CCתמונה של קית