יום ג' בדוג'ו תל אביב - קומבו יולי 1.2

בשני האימונים נתמקד במורוטה סיאואה נגה והראי גושי. את החלק השני של שני האימונים יסיימו קומבינציות התקפה פשוטות.

וידאו של סלטה מתוך מורוטה סיאואה נגה

דוג'ו תל אביב - אקבן