יום ג' בדוג'ו תל אביב - מקלות ואגרופים, הכנה לבליץ

אנו מעלים את הקצב של האוצ'י קומי של ההטלות, ואת האימון על קומבו של מכות ובעיטות. באימון השני נסיים עם אימון הכנה לספארינג של מקל קצר.

וידאו של מכה עליונה פנימית - מקל קצר

תל אביב נינג'יטסו - אקבן