יום ג' בדוג'ו תל אביב - הכנה לבחינות שיתקיימו בשבוע הבא

היום נשלים חסרים בחומר לבחינות. הבחינות מתקיימות בשבוע הבא. טאי אוטושי - אומנות לחימה נינג'יטסו תל אביב - אקבן