יום ג' בדוג'ו תל אביב - אוצ'י קומי - קומבו יולי 3.3

בחודש האחרון עבדנו על הדיוק של הטלת המותן הראי גושי, הטלת ההעמסה מורוטה סיאואה נגה והטלות נוספות. היום נתחיל ללמוד אוצ'י קומי נכון של סוטמי וואזה. נסיים בקומבינציות כוח של דאקן טאי ג'יטסו.

וידאו של יוקו סוטמי בהטלה של פודו ריו

תל אביב נינג'יטסו - אקבן