יום ב' בדוג'ו רמת השרון - קומבינציות של סגירת מרחק

בשבועות האחרונים אנו סוגרים מרחק תוך כדי הסטה חיצונית של היד, כדי להכנס לארמדראג. היום נעבוד גם על הסטה פנימית בעבודה בתוך המכות. נסיים בקומבינציות כרגיל.

וידאו של אימון למכת וו בנינג'יטסו

רמת השרון נינג'יטסו - אקבן