יום ב' בדוג'ו רמת השרון - הטלות, בריחים, קומבינציות

היום נשלים את הטכניקות שלא הספקנו לעבור עליהן ביום שני הקודם. נשתמש בבריחים ומכות כדי לייצר מצבי מלכודת לחמש הטלות נינג'יטסו. אחר כך נקדיש את הזמן לחזרה על שתי קומבינציות המשלבות בעיטות, מכות יד ותנועה.

וידאו של הטלת קאטה גורומה בנינג'יטסו

רמת השרון נינג'יטסו - אקבן