יום ב' בדוג'ו רמת השרון - בחינות לחגורות

נקדיש את האימון לבחינות ואם יוותר זמן נעשה רנדורי.

וידאו של קיקקו קן - ראסייה