יום א בדוג'ו ירושלים - שבוע אחרון בליץ 2012

אנו מתחילים את הישורת האחרונה של חודש הבליץ ולכן נעבוד ונבצע קרבות אימון בזהירות רבה. ניפגש בשעה 18:00 בדשא שליד בית המשפט העליון ונבצע רנדורי עד שעה 20:00. AKBAN Blitz