יום א' בדוג'ו ירושלים - עמידות קרב

נחזור על הקאטות של עמידות נינג'יטסו תחיליות שאנו מבצעים ונשלב קומבינציות מול שני יריבים. בחלקו השני של האימון נחזור בזריזות על ריתוקי נינג'יטסו על הקרקע.

וידאו של קאטה מתוך עמידת הוקו

נינג'יטסו תל אביב - אקבן