יום א' בדוג'ו ירושלים - עבודה בתוך המכות

היום נמשיך לעבוד במרחק הביניים, בתוך המכות של היריב. נעבוד על שימוש בבלימה עליונה בטווח הקצר כדי לעבור מאוסוטו גקה של הצד הקרוב להראי גושי קוקישין בצד הנגדי. חומר זה הוא השלמה נוספת לעבודה של 'שניים על אחד'.

וידאו של שימוש בבלימה עליונה בטווח הרחוק בנינג'יטסו

ירושלים - אקבן