יום א' בדוג'ו ירושלים - ספירה לאחור לקראת הבליץ

היום בשעה 18:00 בגן הורדים נחזור על הכניסות להטלות טאי אוטושי, הראי גושי ומורוטה סיאואה נגה. נשים דגש על כושר ונעבוד עם קומבינציות של מכות וסבאקי. [caption id="" align="alignnone" width="500"]Stare down before Ninjutsu sparring Stare down before Ninjutsu sparring[/caption] ירושלים