טבלת תרגילי כוח וכושר חדשה

עודכנו טבלת תרגילי כושר וכוח מתחת לגיל 25 וגם טבלת תרגילי כושר וכוח מעל לגיל 25. נוספו תאורי תרגילים ונוספה טבלת עליות מתח לנשים. בגלל שחזור לא עדכני נאלץ לחכות כשבוע עד שנכתוב את הטבלאות מהתחלה. מתנצלים.