חמין של שבת + סוכריות

"המילים עברו דרך העולם כמו להקת ציפורים כעת אין דבר בעולם אפילו העולם לא בעולם" חזי