חג שמח

ותיקי אקבן מאחלים לכל אחד ולכולם חג סוכות שמח. Tefilin on YamAbushi Image CC Chris Gladis