חג פסח שמח

嬌女を日々にかぞへる春日哉
מיום ליום עוד נערות מחייכות אביב! יפן - 1856 CC Image NOBUKUNI ENAMI (1859-1929) הייקו - קוביאשי איסה