חגורות צהובות חדשות

מזל טוב לאילנה, ארז, אבינועם, יעד ואביעד שעברו בחינה לחגורה צהובה - קיו 5. קישור לדרישות הטכניות לדרגת חגורה צהובה.