השבוע בקבוצות, 7-13.12.2014

השבוע לא יתקיים אימון כלי נשק ביום שישי. דן, אלעד, יעד בן דוד, יוני בן דור וגם אני השתתפנו בסמינר 40 שנה לבוג'ינקאן ישראל. אני מודה לאודי זאגה ולחברי דוג'ו הים האדום על הארוח החם ולכל הוותיקים והחברים על המפגשים הטובים. באימונים בקבוצות נתפעל שלושה כיווני התקדמות, עבודת קצב משולבת עם כניסות, אוקמי, ובקבוצות המתקדמים, קאטה נוספת מרובד שיראבה מוגורי.

וידאו של תרגול תרשים זרימה ראשון