השבוע באימונים, 4-9.9.2016

ביום א׳ יפתח את השנה בדוג׳ו ירושלים גיא רנן שיחליף אותי בגלל שאני מלמד בדוג׳ו בברלין. ביום ב׳ יחליף אותי ברמה״ש אלי שיריאן מאותה סיבה. ביום ג׳ אנחנו ממשיכים את השיעור של השבוע שעבר בקבוצת תל אביב. סמינר דטאנט, שלב א׳, מספר 43, מתקיים ביום שישי השבוע, 9.9.2016, בדוג׳ו תל אביב בשעות 08:30-10:30 הרשמה בקישור הבא.