השבוע באימונים, 25-29.9.2016

בעיטות מהוות חלק חשוב מאומנויות לחימה רבות. הבעיטות המופיעות בקאטות נינג'יטסו משולבות ברצף טכני הכולל בריחים, הטלות, הוצאה משיווי משקל ואפילו הכנעות. השבוע נמשיך ונלטש את טכניקות הבעיטות.

וידאו של בעיטה לאשכים