הצבע בועז!

רוח החקירה שמקדם בית הספר הגבוה אקבן לגבי התנסות ולימוד של אמנויות לחימה נוספות באה כדי לדרבן את הלוחם להעשיר את שפת הלחימה שלו ללא פחד מ-השונה. אומן הלחימה מתנסה ב'סגנונות' וב'טכניקות' נוספים על אלו שהוא מכיר, כדי 'שיוכל לרקוד' בכל קצב. מול כל יריב. מסתבר שהצורך ללמוד תפיסות עולם נוספות, אם בלחימה, בפילוסופיה או אפילו דת, מחלחלת עמוק לתוך חניכי אקבן, ולא רק בתחומים של לימודי אמנויות לחימה נוספות. בועז פיילר, בוגר אקבן, משתתף בתחרות פורמטים לתוכניות טלויזיה ומקדם פורמט לתוכנית דוקומנטרית שמלווה אותו כאשר הוא חוקר את ששת הדתות הגדולות, לומד אותן ואף ממיר (לא ממש) את דתו אליהן כדי לחיות איתם, כאחד מהם, ולדבר את השפה המיתית שהם מורגלים לה. ניתן להצביע בעד הפורמט בתחתית העמוד של הלינק המצורף. תנו קליק לאחד משלנו, קליק קטן לבועז בועז פיילר ב - YNET