הסודות של עמידות הקרב באומנויות הלחימה

יוסי ש. כותב בג'ורנאל של אקבן על המשמעות של הקמאה (kamae) עמידות הלחימה וההגנה בבית הספר לאומנות הלחימה של אקבן. לעמידות הנין ג'יטסו עבר של מאות שנים של לחימה.