הכנה גופנית וחדשות באתר

אחרי אלפיים שנות גלות ועזרה גדולה של טל הרן וקית ה. התרגום של מודל ההדרכה הפירמידה המתודית הוא עכשיו ידע משותף לכל. שדרגנו את ההכנה הגופנית של אקבן וגם זה נמצא כאן בשבילנו.