היום בדוג'ו ירושלים - בריחי נינג'יטסו

היום בדוג'ו נתרגל בריחי נינג'יטסו עם הכנה של מכות או בעיטות.

וידיאו של כל בריחי הבסיס - נינג'יטסו


ירושלים - אקבן