היום בדוג'ו תל אביב - 5.1.2012 - רצפים של בעיטות ומכות יד

היום נחזור על מוטו גטה של חמש עמידות בסיס ונבצע שלושה דרילים של שילוב בעיטות ומכות יד בעזרת מאה ארוקי.

וידאו של שימוש במאה ארוקי לבעיטת מגל