היום בדוג'ו תל אביב - 29.12.2011

נעבור על עמידות הבסיס של סכין טנטו ונבצע חיתוכים ושני דרילים מול יריב. נבצע בלימות נפילה ונחזור על התנגדות של הטלת הקרבה לטאי אוטושי.

וידאו של הטלת הקרבה בקאטה של פודו ריו