היום בדוג'ו תל אביב - 27.12.2011

באימון הראשון נבצע שילובי אגרופים מהוקו נו קמאה ואחר כך מג'ומונג'י נו קמאה. נבצע טני אוטושי כתגובה לתפיסת היד מג'ומונג'י. אחר כך נבצע בלימה עליונה מאותה עמידה ותגובת אגרופים. צעד טובי ארוקי עם מאוושי למפתח הלב ואחר כך עם בלימה ומכת אגרוף לבטן יסיימו את האימון הראשון. באימון השני נבצע בסיס טנטו וקונאי וחזרה על אוקמי לקראת התגוששות נינג'יטסו.

וידיאו של הנקה מעמידת הוקו