היום בדוג'ו תל אביב - 22.12.2011

נתרגל ונחזור על הקאטות מעמידות המוצא: שיזן טאי, ג'ומונג'י, דוקו איצ'ימונג'י, הירה איצ'ימונג'י ונתמקד בווריאציות מעמידת המוצא בובי נו קמאה.

וידאו של קאטה התקפית ראשונה מדוקו איצ'ימונג'י